Menu


Allt om allergier

Allergisk

Hösnuva

Att vara allergisk mot något i ens omgivning är något de flesta människor klarar sig undan. En allt större andel av befolkningen drabbas dock av olika allergier. Denna sajt är till för dem med matnyttig information om typer av allergier, behandlingar med mera.

En allergi är en överkänslighet och störning i immunsystemet. Allergiska reaktioner inträffar när en persons immunsystem reagerar mot normalt ofarliga ämnen i miljön där personen vistas. Ett ämne som orsakar en reaktion kallas ett allergen. Dessa reaktioner förvärvas, är förutsägbara och snabba. Allergi är en av fyra former av överkänslighet och formellt kallas typ I, eller omedelbar, överkänslighet. Allergiska reaktioner är utmärkande på grund av överdriven aktivering av vissa vita blodkroppar som kallas mastceller och basofiler av en typ av antikropp som kallas immunoglobulin E (IgE). Denna reaktion resulterar i ett inflammatoriskt svar som kan variera från obekvämt till direkt farligt, beroende på.

Milda allergier som hösnuva är mycket vanliga i befolkningen och orsakar symptom som röda ögon, klåda och rinnande näsa, eksem, nässelfeber, eller ett astmaanfall. Allergier kan spela en viktig roll i sjukdomar såsom astma. I vissa människor, kan ha allvarliga allergier mot miljö-eller kost allergener eller medicinering resulterar i livshotande reaktioner kallas anafylaxi. Matallergier, och reaktioner på giftet från stickande insekter som getingar och bin är ofta förknippade med dessa allvarliga reaktioner.

Vi hoppas ni får nytta av informationen på denna sajt!