Menu


Orsaker

Varför blir man allergisk?

Riskfaktorer för allergi kan placeras i två allmänna kategorier, nämligen värd och miljöfaktorer. Till värdfaktorer hör ärftlighet, kön, ras och ålder, där ärftlighet är den i särklass mest betydelsefulla. De senaste ökningarna av allergier kan dock inte förklaras uteslutande av genetiska faktorer. Fyra stora miljömässiga kandidater är förändringar i exponering för smittsamma sjukdomar under den tidiga barndomen, miljöförstöring, nivåer av allergen och förändingar av kosten.

Hygien

Mat och livsmedel