Menu


Clarityn

Clarityn mot tillfälliga allergiska besvär

allergimedicin clarityn

Köp Clarityn hos Apotek365

Loratadin säljs i Sverige under produktnamnen Clarityn, Versal och Loratadin. Clarityn lindrar symptom som hör samman med allergisk rinit, till exempel hösnuva, såsom nysningar, rinnande eller kliande näsa och sveda eller klåda i ögonen. Symptomen kan orsakas av bl.a. pollen, pälsdjur och kvalster.

Clarityn tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. Antihistaminer hjälper till att minska allergiska symptom genom att hindra effekterna av ett ämne som kallas histamin, vilket tillverkas i kroppen.

Lindringen av dessa symptom varar hela dygnet och hjälper dig att genomföra dagliga aktiviteter och att sova.

Dosering

Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination. Clarityn rekommenderas inte till barn under 2 år.

Vuxna och barn över 12 år:
Ta en tablett en gång dagligen tillsammans med ett glas vatten, med eller utan mat.

Barn 2 till 12 år doseras per vikt:
Kroppsvikt över 30 kg:
Ta en tablett en gång dagligen tillsammans med ett glas vatten, med eller utan mat.

Patienter med allvarliga leverproblem:
Vuxna och barn med en kroppsvikt över 30 kg:
Ta en tablett en gång varannan dag tillsammans med ett glas vatten, med eller utan mat.

Om ingen förbättring skett inom 7 dagar bör läkare kontaktas. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, bör man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.

Pälsdjurallergiker bör ta Clarityn en timme före besök i hem med pälsdjur.

Fungerar Clarityn?

Ja utan tvekan, dock kan de som lider av starka allergiska besvär behöva ett läkemedel som endast finns på recept.

Biverkningar

Som en “icke-sederande” antihistamin, orsakar loratadin mindre (men ändå betydande, i vissa fall) sedation och psykomotorisk hämning än de äldre antihistaminer eftersom det penetrerar blod-hjärnbarriären i mindre utsträckning. Även om dåsighet är sällsynt vid den gemensamma 10 mg, bör patienter ändå vara medveten om att det kan förekomma och kan påverka saker som bilkörning. Patienter som upplever dåsighet under behandling med loratadin bör undvika att använda alkohol eftersom det kan orsaka överdriven dåsighet. Annars, är det osannolikt att loratadin och alkohol kommer att orsaka problem. Ändå skulle det vara i patientens bästa intresse att ta försiktighet vid kombination alkohol och någon medicin.

Andra möjliga biverkningar är huvudvärk och antimuskarina effekter såsom urinretention, muntorrhet, dimsyn och gastrointestinala störningar.

Köpa Clarityn

Clarityn kan du enkelt köpa hos Apotek365 till ett förmånligt pris.