Menu


Glutenintolerans

Glutenintolerans / Glutenallergi

Glutenintolerans symptom

Råg innehåller gluten

Många människor påverkas negativt av gluten utan att veta om det. Om du har drabbats av besvär som din läkare inte har kunnat diagnostisera, läsa vidare, eftersom det är möjligt att du kanske lider av glutenintolerans.

Vad är glutenallergi?

Enkelt uttryckt, sker en glutenallergi när din kropp har en allergisk reaktion mot gluten. Gluten är ett komplex protein som finns i korn, inkluderande vete, korn, råg, och havre. När gluten kommer in i kroppen hos någon som är allergisk, reagerar kroppen genom att släppa histaminer för att dessa ska attackera gluten.

Symtom

För de flesta sker attacken i tarmen, vilket är där maten passerar genom tunntarmen för näringsupptaget. Detta kan leda till symtomen blir tydligast i tarmområdet. Detta är inte sant för alla människor dock. I vissa fall upplever får de drabbade en inflammation från attacken. Detta kan leda till smärtsamma leder, huvudvärk, och andra sjukdomar som ett resultat av inflammation.

Gluten i mat ger upphov till skador på tunntarmsslemhinnan, det s k tarmluddet. Skadan medför minskad förmåga att tillgodogöra sig näringen i maten. Följden blir ofta näringsbrister av olika slag. Symptom hos barn är ofta uppsvälld buk, kräkningar, diarréer och tillväxthämningar. För vuxna är symptomen mer diffusa men trötthet, avmagring, kroniska magbesvär och anemi är vanliga. Även skelettsjukdomar kan förekomma då kalciumupptaget försvåras. Sjukdomen diagnostiseras med ett blodprov och ibland en tunntarmsbiopsi.

Livsmedel och maträtter som innehåller gluten/kan innehålla gluten:

Vilka drabbas?

Vem som helst kan drabbas av gluten, och effekterna kan börja visa sig upp i alla åldrar. Tyvärr utvecklar många symptomen i barndomen, men symtomen går odiagnostiserade. Dessa människor lära sig att hantera smärta och obehag, och får aldrig veta att det finns en lösning på deras problem.

Behandling

Om den drabbade börjar äta glutenfri mat läker tarmen och börjar fungera bra igen. Nytt tarmludd brukar återbildas inom en tid av några månader. Det kan ta lite längre tid, upp till ett år, hos äldre människor. Ofta får man träffa en dietist på vårdcentralen som går igenom vilken mat som går bra att äta. Om man börjar äta mat med gluten igen kommer symtomen på glutenintolerans förr eller senare tillbaka.

När ska man söka vård?

Om man tror att man har glutenintolerans bör man kontakta sin vårdcentral för att få lämna blodprover som visar om man inte tål gluten. För att få ett ännu säkrare svar kan läkaren vilja skriva en remiss till sjukhus för en så kallad tunntarmsbiopsi. Det är en undersökning som innebär att en liten bit av tunntarmens slemhinna tas ut för undersökning i mikroskop.