Menu


Böcker

Böcker om allergi

Dessa böcker är bra och behandlar allergi ur ett par olika perspektiv.

Barn med allergi

köp barn med allergi online

Köp Barn med allergi hos Bokia

vardagstips till föräldrar med barn i förskola och skola

Boken vänder sig till dig som har barn med astma, allergi eller annan överkänslighet eller som arbetar nära barn på förskola, skola eller annan verksamhet. Skriften ger råd om vad som kan behöva förändras i hemmet efter en diagnos och vad man bör tänka på inför valet av förskola och skola. Den tar också upp funderingar du kan ha inför kalas, utflykter, resor och andra aktiviteter som barnet kommer att delta i. Ofta är det små, enkla justeringar och hänsyn som behövs för att barnet ska kunna leka och lära på samma villkor som andra barn.

Barn med allergi innehåller konkreta vardagstips och förslag på böcker och webbplatser som ger fördjupad information. Tanken med skriftens upplägg är att man ska kunna plocka ut de avsnitt som känns relevanta och fungerar som ett stöd under flera år framöver.

Köp Barn med allergi hos Bokia till ett förmånligt pris.

Att äta tillsammans

Köp att äta tillsammans online

Köp Att äta tillsammans hos Bokia

en kokbok när allergi är med i bilden

Vi har sammanställt recept på mycket, från klassiker som Janssons Frestelse och köttbullar till egna påhittade paj- och bullrecept. Vi har skrivit den här kokboken med särskild tanke på människor som plötsligt står inför en bjudning och en av de bjudna är födoämnesallergiker. Vad ska jag laga för något gott som ALLA kan äta? Med små förändringar i listan är det inte så svårt att tillaga något gott så att alla kan äta tillsammans. Men även alla som är glutenintoleranta och/eller nötallergiker samt äggallergiker, som behöver en “ny” idé, kan tillaga alla rätter som finns i boken utan att behöva byta ut någon ingrediens. Om man är laktosintolerant är det lätt att byta ut mjölkprodukterna mot någon laktosfri variant och är man mjölkproteinallergiker så kan man använda sig av helt mjölkfria produkter.

Köp Att äta tillsamans hos Bokia till ett bra pris.

Allergi och astma

köp allergi och astma

Köp Allergi och astma här

Allergi och astma är en unik bok som ger en bred samlad kunskap om astma, allergologi och annan överkänslighet. Boken har genomgått genomgripande förändringar och är en kraftigt reviderad version av Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård från 1999. Astma och allergi är en grupp av sjukdomar med olika och komplicerade bakomliggande mekanismer varför en bred kunskap inom allergologi och överkänslighet krävs för handläggning av patienter med sjukdomar i hud, mag-tarmkanal och luftvägar. Att förstå orsaker och samband inom sjukdomsgrupperna kräver också kunskap om allergisk patofysiologi, luftvägsinflammation, immunologi samt icke minst förtrogenhet med olika sjukdomsyttringar och behandlingsmöjligheter. Dessutom har kunskapen om ärftlighetens och miljöfaktorernas betydelse före födelsen, under späd- och småbarnsperioden och under resten av livet ökat. Alla dessa aspekter belyses i boken. Astma och allergi är sjukdomsgrupper som alla inom sjukvården kommer i kontakt med och behöver ha kunskap om. Boken vänder sig i första hand till studenter och blivande specialister i allmänmedicin, pediatrik, lungmedicin samt barn- och vuxenallergologi. Förhoppningsvis kommer boken även att vara till hjälp och glädje för redan verksamma och specialiserade sjuksköterskor och läkare.

Köp Allergi och astma till ett bra pris här.